Vnitřní prostor a láska v nás

Od úzkostí a autoimunitního onemocnění ke zdraví a vděčnosti

Dar pro terapeutickou práci s tělem jsem u sebe objevila ve svých 11 letech při návštěvách biotroničky. V dospělosti moje cesta jen přirozeně navázala. Jak se tomu stalo vypráví tento příběh..

Tehdy to zkrátka nešlo jinak. Tělo mě tělo zgruntu začalo upozorňovat, abych se sama sobě věnovala..

Záhy po mých 22. narozeninách se už totiž nevysvětlitelné úzkosti, s nimiž jsem obcházela psychology a psychiatry, nedaly snést. Sice mne velice bavilo a obohacovalo studium anglistiky a nederlandistiky, ale v životě za branami filosofické fakulty jsem se cítila zoufalá, uzavřená, nedobrá, v jakémsi nevysvětlitelném vězení - s pocitem, že tu nejsem na světě správně. Dalším budíčkem byly menstruační bolesti, chronické bolesti žaludku, záněty močových cest a autoimunitní onemocnění štítné žlázy.

Neúnavně jsem však hledala cestu z tohoto stavu ven.

Nalezla jsem ji. V poznávání a nacházení sebe sama skrze naslouchání tělu.

Začalo to vše na zajímavém setkání.

„Víte, slečno, že to, co prožíváte, není všechno?“ usmál se tehdy na mne.

"Osvícený" pan doktor měl v očích zajímavé jiskřičky. „Vaše mysl je jako ledovec. Uvědomujete si teď jenom špičku. Ponořte se hlouběji.“

Dal mi v ten moment obrovskou naději!

„Aha, takže ono může být něco víc? blesklo mi hlavou.

Stěny místnosti, v níž jsme seděli, jako by se najednou rozsvítily. Na cestě ze setkání s tímto člověkem jsem pochopila, že jsem zkrátka po cestě mého dospívání upozadila nějaké své části - ty zdravé.

Není to ale moje vina ani ničí jiná. A to nejúžasnější - že je mohu opět najít.

Možná mohu i já být zdravá a šťastná.. Probudila se ve mně zvědavost.

Potkala mne dlouhodobá psychoanalytická terapie a o rok později se přidala i pozornost k tělu, jóga, tantra, meditace, kraniosakrální biodynamika. Ruku v ruce s fytoléčbou, zelenými potravinami Green Ways i léčivou výživou. Prošla jsem nespočtem kurzů, seminářů a terapií, které mi všechny pomohly. Jimi začala moje hluboká životní proměna.

Slovy nemohu vyjádřit vděčnost všem svým průvodcům, učitelům a autorům, kteří mě inspirovali. Nejraději bych vypsala desítky jmen. Snad tedy jen nejdůležitější absolvované výcviky a kurzy uvádím v záložce O Adél.

Postupně jsem zjistila něco příjemného: měla jsem to jenom v sobě popletené. Mé vnitřní vězení zmizelo a proměnilo se v prostor.

Začala jsem nacházet svou vnitřní celistvost, samu sebe. Stalo se pro mne prioritou, napojit se na svou sebelásku a vytvářet si pro sebe takové podmínky, aby můj nervový systém mohl dokončit cokoli, co možná z minulosti zůstalo nedokončené.

Díky studiu a vlastní zkušenosti se mi ukázalo, že pokud pro sebe vytvoříme podmínky, kterými je především zpomalení a pole klidu a emocionálního bezpečí, sebeuzdravovací a regenerační schopnost našeho systému je úžasná a sama se bez úsilí začne dít. 

Pokud se jednoduše to, jak se cítíme, stane pro nás tím nejdůležitějším, máme téměř vyhráno, a minimálně dojde ke zlepšení. Zbytek je o času a trpělivosti.

Začala jsem si klást otázky.

"Ne-moc je signál těla, to už přece vím. Tedy naslouchám mu skutečně, nebo je pořád něco důležitějšího, než mé tělo a mé pocity?"

 

"Stojím sama sobě za to, abych o sebe pečovala? A to nejen, když už je za pět dvanáct, ale jako každodenní hygiena, podobně jako je čištění zubů?"

 

Svou hloubku a citlivost jsem začala používat pro zdraví a tvořivost, namísto neuvědomované sebedestrukce. Ta je v základu každého autoimunitního onemocnění. Rozpomněla jsem se na svůj dar, objevený v 11 letech, kterým je pohyb a dotek. V roce 2012 jsem vstoupila na veřejnost a začala sdílet vše, co mě těší a inspiruje na cestě sebeuzdravení a moudrosti těla.

Jako klíčové považuji cvičení pro pánevní dno a vitální energetické centrum těla, hara, jejímž středem je u žen děloha. Učíme se navázat kontakt s tělem, nastavit si v životě zdravé hranice a používat svou vlastní energii. Jóga i kraniosakrální biodynamika přináší epigenetické změny v našich buňkách a doslova proměňují způsob, jaký reagujeme na stres.

Proměnilo se i mé podnikání v anglistice. Z běžných kurzů anglického jazyka se vyklubal koučink, tlumočení a překladatelství Lotus English, který propojuje angličtinu s osobním rozvojem.

Od roku 2012 provázím ženské skupiny, publikuji články & videa. V lednu 2018 jsem spustila elektronickou knihu pro ženy Poklad ukrytý mezi nohama - Moudrost ženského lůna a pánevního dna, která v roce 2021 nabyla na obsahu a po podzimním předprodeji vyjde jako nádherná vázaná kniha v pevných deskách, s vtěleným domácím programem péče o lůno a pánevní dno, kterým si můžeš projít za devět dní, týdnů nebo měsíců. Individuálně poskytuji ošetření kraniosakrální biodynamikou, konzultace i individuální cvičení v Čakovicích na severním okraji Prahy. Specializuji se na význam kraniosakrální biodynamiky pro psychoemocionální i fyzické zdraví ženského lůna.

Dá se říci, že nejvíce mě v životě zajímá přirozenost a jednoduchost bytí. Hojnost jako podstata života. Napojení se na vnitřní celistvost, která je pak reflektována i realitou vnější. Hraji si se životem a zkoumám, jak mohu prožívat vnitřní rovnováhu, která je příjemná a udržitelná.

Jaký je smysl života?

„Nehledejme smysl života, žádný není,“ říkával indický mystik Osho. „To my mu ho musíme dát.“ Za sebe to vnímám také tak, že moje Existence je jednoduše tím smyslem. Smyslem života jsem já sama. To, že jsem - to je důležité a to stačí. Já stačím. Jsem milovanou a opatrovanou součástí celku.

Jen se na to v sobě naladit.

Sebeláska a vycentrovanost je samozřejmě i pro mne nadále zajímavou, krásnou výzvou na celý život. I já někdy padám na svá krásná ústa. Nejsem dokonalá, někdy se zapomenu. Říkám si ale, spíš než dokonalost, to radši sluníčko a nohy na stůl. Vždy mi přijde podpora a chuť jít dál. Protože co všechny ty krásné obzory, které teprve čekají na objevení?

Kraniosakrální biodynamika